Regelbunden massage är effektiv mot ryggvärk, nack- och axelbesvär.
Såväl förebyggande och behandlade bidrar den till ett allmänt välmående.
Massagens goda effekter är många:
Ökar blodcirkulationen, sänker blodtrycket, ökad frisättning av hormonet
Oxytocin – ”lugn- och ro hormonet”, ger en djupare och lugnare andning, har en god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler i idrottssammanhang. motverkar stress, ökar vår koncentrationsförmåga mm.

Longering är en teknik som löser spänning och ökar töjdbarheten i en ytlig muskel eller muskelgrupp.

047

Behandling:

30 min         400 kr

45 min          550 kr

60 min         700 kr

90 min         900 kr

Intresseanmälan:

Ring 070 482 3877 eller maila info@paulasfriskvard.se