MediYoga® är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform som har nått stora framgångar genom att vi knyter samman uråldriga holistiska redskap med den moderna skolmedicinen. Sjukvården kan akutmedicin och MediYoga är ett helt filosofiskt system som syftar till att stötta vår egen läkning.

FORSKNING
För att verka inom vården behövs evidens, underlag på att det verkligen fungerar. I samverkan med´Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset och andra institutioner genomför vi regelbundet nya studier som ger medicinskt underlag på varför MediYoga fungerar så bra. I en
publicerad studie från 2013 på Karolinska Institutet jämförs MediYoga, traditionell sjukgymnastik och besök hos ryggspecialist. Resultatet visar MediYoga som den mest kostnadseffektiva metoden mot ospecificerad ryggsmärta.

KUNSKAP
Skolmedicinen är proffs på akutsjukvård, yogan är ett holistiskt system som reducerar stress och strävar mot en djupare balans. Våra instruktörer och terapeuter arbetar ofta inom vården och har MediYoga som kompletterande verktyg i sin vardag. Det bästa från två världar; medicinsk yoga, MediYoga.

UTBILDNING
Vi utbildar hundratals instruktörer varje år, i Sverige, övriga Skandinavien och även internationellt. Intagningskravet är grundläggande medicinsk kompetens, då vi i första hand riktar utbildningarna till vårdpersonal. Ett växande antal sjukhus, vårdcentraler och specialistkliniker i flera länder erbjuder idag MediYoga till sina patienter. Du känner igen våra instruktörer & terapeuter på deras egen logo.
Läs mer och hitta en instruktör nära dig via vår hemsida.

 – Yogaformen som används i den svenska sjukvården –

Yoga som metod är en viktig del i framtidens vård! MediYoga är en medicinsk och terapeutisk yogaform med fokus på klinisk praktik och forskning, en mjuk men kraftfull yogaform som passar alla.

Vårt syfte och mission är att skapa en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform som genom forskning och klinisk utvärdering kan användas inom svensk hälso- och sjukvård.

Vi verkar för att i vården öka förståelsen och kunskapen om vad yoga i grunden är. En holistisk disciplin som varken är religiös eller politisk bunden men vars innehåll och djup ger människor verktyg att skapa ökad balans och välmående
utifrån olika tillstånd.

Det råder idag ingen tvekan om att meditation och yoga ger flertalet positiva medicinska effekter!

1997 medverkade vi i Sveriges första yogastudie i Karolinska Institutets regi. Sedan dess har MediYoga medverkat i mer än 90 % av den vetenskapliga forskningen på yoga i Sverige.

2010 tog Danderyds Sjukhus det första steget att som första sjukhus i Skandinavien erbjuda MediYoga om reguljär rehab till sina hjärtpatienter. Just nu medverkar vi i två av världens kanske största yogastudier i sitt slag: Förmaksflimmer på Danderyds Sjukhus och Hjärtsvikt på Karolinska Institutet.

MediYoga erbjuds idag på mer än 160 sjukhus och vårdcentraler i Sverige inom flertalet olika kategorier som t.ex. stress/utmattning, psykiatri, cancervård, äldrevård, hjärta/kärl och i den palliativa vården m.fl.

Du känner igen våra utbildade instruktörer, lärare och terapeuter genom kvalitetssymbolen nedan.

Välkommen till framtidens vård!